ปริมาณน้ำที่สูบย้อนหลัง ปี 2527-2561 (xls)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
สำนักชลประทานที่ 4   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
++++++++++
   Khothai_om@hotmail.com