ประวัติโครงการ

        แม่น้ำยมเป็นลำน้ำที่สำคัญสายหนึ่งมีต้นกำเนิดจากเขาผีปันน้ำในเขต  อ.ปง และเชียงม่วน  จ. พะเยา ไหลผ่าน จ .แพร่, สุโขทัย,พิษณุโลกและพิจิตร ไหลไปรวมกันกับแม่น้ำน่านที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมความยาวประมาณ 500 กม.   พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 21,400ตร.กม.  ปี 2508   กรมชลประทานได้วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำยมขึ้น   ต่อมาในปี  2511-2514 รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ให้ความสนใจในแผนพัฒนาลุ่มน้ำยม จึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาโครงการ สรุปแผนพัฒนาลุ่มน้ำยมว่า ควรดำเนินการตามขั้นตอน ดัง

        สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยสักหรือ เขื่อนแก่งเสือเต้น เหนือโครงการชลประทานแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 231,250 ไร่

        สร้างเขื่อนทดน้ำ บริเวณแก่งหลวง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดสุโขทัย ได้ประมาณ 668,750 ไร่

        ขณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ซึ่งต้องลงทุนเป็นจำนวนมากนั้น ควรดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งมีแหล่งน้ำบาดาลที่ดีในเขตอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรก่อน เพราะเป็นโครงการที่สามารถก่อสร้างได้เร็วและเห็นผลในทันที

        ดังนั้นกรมชลประทาน  จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำใต้ดิน จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา   โดยก่อสร้างเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ประเภทสูบน้ำจากชั้นน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ด้วยการเจาะและก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว  ลึกประมาณ 60-150 ม.   บ่อน้ำใต้ดินบ่อหนึ่งสูบน้ำได้ประมาณ 200 ลบ.ม./ชม.   ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้ 300-400ไร่   พื้นที่ส่งน้ำของโครงการ ฯ มีทั้งสิ้นประมาณ 68,625 ไร่ แบ่งเขตดำเนินการเป็น 2 ฝ่าย คือ

        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  พื้นที่อยู่ในเขต อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มีบ่อสูบน้ำใต้ดิน จำนวน 104 บ่อ ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2524-2530    บ่อสูบน้ำใต้ดินส่วนใหญ่ติดตั้งท่อกรุ-ท่อกรอง เป็นชนิด GRP (Glass Reinforced Pipe) เริ่มสูบน้ำปี พ.ศ. 2527 และสามารถสูบใช้ได้ทั้ง 104 บ่อ เมื่อปี พ.ศ. 2534

        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  2  ตั้งอยู่ในเขต อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย มีบ่อบาดาล 100 บ่อ ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2522-2523   ติดตั้งท่อกรุ-ท่อกรอง เป็นเหล็กทั้งหมด เริ่มสูบน้ำใช้เมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป

        ระบบเครื่องสูบน้ำ เป็นระบบภายใต้แรงดัน คือใช้เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30-50 แรงม้า สูบส่งตามท่อ PVC ซึ่งฝังใต้ดินลึกประมาณ 1 เมตร และไปจ่ายออกในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรโดยตรง    ท่อส่งน้ำมี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว , 8นิ้ว  และ 10 นิ้ว  แต่ละบ่อสูบน้ำจะมีท่อส่งน้ำรวมยาว ประมาณ 2 กม.

        ปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาใช้ในแต่ละปีไม่เกิน 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นผลจากการทำ Model Recalibration โดยฝ่ายพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการชลประทาน กองวิทยาการธรณี   การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2535   จึงได้ส่งมอบให้ฝ่ายบำรุงรักษาและกรมฯ อนุมัติจัดตั้งเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำใต้ดินสุโขทัยซึ่งปัจจุบันคือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

 

 

 

Multimedia โครงการ

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

                                  

     

     

     

ผู้บริหาร

นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ค้นหาโดย Google

สมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้7
เมื่อวาน16
อาทิตย์ที่ผ่านมา106
เดือนที่ผ่านมา547
รวมผู้เยี่ยมชม76222

Currently are 3 guests and no members online

ช่องทางให้คำเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียน

1 ติดต่อด้วยตนเองที่โครงการส่งน้ำฯสุโขทัย
2 เวทีประชาคม
3 งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
4 ทาง Facebook
5 ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

speedtest

แปลงค่าพิกัด

ภูมิศาสตร์ (degrees decimal) =To/From=UTM

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

สถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

พยากรณ์อากาศ

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

สำนักงานชลประทานที่ 4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ 055641799    โทรสาร 055641927

Mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายวิศวกรรม

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายจัดสรรน้ำ

 

admin:somchai 081-6054069