น้ำใต้ดิน

แวดวงน้ำใต้ดินสุโขทัย

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. Dr.Francois Molle นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (Instiute of Research for Development : IRD) ประเทศฝรั่งเศส และคณะ เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการน้ำ การใช้น้ำ การใช้ที่ดิน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงกับผลการศึกษาเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้เคยมีการศึกษาไว้ โดยความร่วมมือกันระหว่าง กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD) ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS) ดูงานโครงการฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย และข้าราชการ,เจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 และคณะ มาตรวจเยี่ยมและดูงานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

   

ข่าวย้อนหลัง